A7 Chestionar online adresat Voluntarilor - nevoi si resurse pentru promov campaniilor


 

Sunt 12 intrebari in acest chestionar.

Satisfacție și Nevoi de sprijin

1. Apartenență la GT

a. Voluntar, elev (din categoria celor 20 de voluntari elevi) & SDS;
b. Voluntar, adult (din categoria celor 10 voluntari adulți);
c. Persoană din grupul de sprijin (din categoria celor 5 persoane selectate - actori locali);
Nu răspund
2. Acordați o notă (1-10) inițiativei de înființare a revistei campaniei de inovare socială din cadrul atelierului de jurnalism

3. Cum și în ce măsură vă veți putea implica în continuare în această inițiativă, inclusiv în promovarea măsurilor destinate prevenirii COVID-19, a campaniei de ajutorare?  (1 – foarte mică; 2 – mică; 3 – oarecare; 4 – mare; 5 – foarte mare; NS – Nu știu/ nu răspund.

  1 2 3 4 5 Nu răspund
a. direct în editarea revistei (aș scrie articole, prezentări, interviuri etc);
1
2
3
4
5
NA
b. în furnizarea de informații (aș susține colectarea de informații, aș recomanda persoane-resursă sau teme)
1
2
3
4
5
NA
c. în promovarea revistei (aș spune și altora despre existența revistei, aș disemnina informația)
1
2
3
4
5
NA
d. în distribuirea/ împărțirea/ difuzarea revistei (în comunitate, în instituții);
1
2
3
4
5
NA
e. în intermedierea/ facilitarea realizării unor interviuri (aș ușura realizarea interviurilor)
1
2
3
4
5
NA
f. în identificarea unor anunțuri/ evenimente care merită promovate în/ prin revistă
1
2
3
4
5
NA
4. Ce resurse sunt disponibile (le puteți accesa, indiferent de locație)?
a. Calcurator (PC)
b. Rețea de internet
c. Imprimantă
d. Consumabile (hârtie, tonner, pix, marker etc.)
e. Reportofon
f. Aparat foto
g. Spațiu adecvat (cu dotări, mobilier etc.)
h. Informații scrise (cărți, reviste), sau orale
5. De ce resurse ați mai avea nevoie?
a. Calcurator (PC)
b. Rețea de internet
c. Imprimantă
d. Consumabile (hârtie, tonner, pix, marker etc.)
e. Reportofon
f. Aparat foto
g. Spațiu adecvat (cu dotări, mobilier etc.)
h. Informații scrise (cărți, reviste), sau orale
6. De unde puteți accesa aceste resurse (fără costuri)?
a. de la Școală
b. de la Primărie
c. de acasă (din familie)
d. de la sediul C.E.R.C./ resurse din proiect
e. de la oamenii cu posibilități materiale
f. de la colegi, prieteni, vecini, cunoscuți
g. de la bibliotecă

7. Din perspectiva nevoilor de informare și îndrumare, de la cine așteptați sprijinul?

a. de la cadrele didactice/ bibliotecar
b. din partea reprezentanților primăriei
c. din partea familiei
d. de la echipa de proiect (CERC)
e. de la oamenii cu care interacționez în elaborarea/ culegerea materialelor
f. de la colegi, prieteni, vecini, cunoscuți
g. de la reprezentanții altor instituții (biserică, dispensar, poliție)

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Etnie:
Comună/ sat:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant