x rezerva Chestionar de fundamentare a analizei de nevoi comunitare care pot fi rezolvate prin voluntariat


Context și justificare:

Potrivit Cererii de finanțare aferente proiectului EduClub- perspective moderne în abordarea educației, în cadrul activității A5.1, alături de alte responsabilități asumate, trebuie realizată o analiză a nevoilor comunitare ce pot fi rezolvate prin voluntariat. Prin comunitate înțelegem o arie geografică de referință relativ restrânsă (ex., cartier, sector 3 din București).

Pe de altă parte, este evident faptul că problemele unei comunități nu pot fi rezolvate exclusiv prin activitățile de voluntariat, dar acestea pot avea o contribuție semnificativă în acest registru problematic. De altfel, ddezvoltarea comunitară nu vizează exclusiv dezvoltarea economică, ci și îmbunătățirea serviciilor publice, dezvoltare instituținală, aspecte sociale, culturale, educaționale, civice, de mediu etc.

În vederea fundamentării acestei analize, una dintre modalități este reprezentată de consultarea/ chestionarea părților interesate, conform metodologiei și analizei de identificare a potențialilor membrii și de evaluare a disponibilității de implicare în acțiunii de inovare socială prin dezvoltarea unui sistem integrat de sprijin educațional în vederea prevenirii abandonului școlar.

În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la întrebările de mai jos. Răspunsurile dumneavoastră sunt anonime (nu se solicită nume, prenume, semnătură sau alte date cu caracter personal) și vor fi utilizate numai pentru prelucrările statistice aferente raportului care formalizează analiza de referință.

Precizări:

(1) Pentru a răspunde la acest chestionar trebuie să încercuiți/ bifați/ notați, la fiecare întrebare, varianta de răspuns care corespunde părerii/ opiniei dumneavoastră. Acolo unde spațiile sunt punctate (………………..), vă rugăm să scrieți (text);

(2) Fiiind un sondaj de opinie cu întrebări anonimizate, răspunsul dvs. nu angajează responsabilitatea organizației de apartenență, NU generează obligații și consecințe. În secțiunea de prelucrare a datelor, raportul de evaluare realizat pe baza chestionarului va conține referințe statistice (grafice, tabele, respectiv numere și valori procentuale), NICIDECUM referințe/ aprecieri/ judecăți de valoare despre organizațiile/ instituțiile/ asociațiile din care faceți parte!

Vă mulțumim!

Sunt 13 intrebari in acest chestionar.

I. Întrebări introductive

1. Factor de sprijin (categoria de apartenență): Dumneavoastră reprezentați:

1. unitate școlară (din București/ de pe raza sectorului 3);
2. structura asociativă ale părinților (arondată unei unități școlare);
3. Consiliul Elevilor (acolo unde activează, în cadrul unor unități școlare);
4. Casa Corpului Didactic;
5. Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE)
6. mediul de afaceri local – firme din București/ de pe raza sectorului 3;
7. Inspectoratul Școlar (municipiul București/ sector 3);
8. Primăria (municipiul București / sector 3);
9. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (municipiul București/ sector 3);
10. Asociații și fundații (sectorul neguvernamental);
11. mediul academic (universități din București/ de pe raza sectorului 3);
12. alte structuri asociative/ profesionale, interesate de domeniul educației, de prevenirea și combaterea abandonului școlar;

2. În ce măsură credeți că voluntariatul este valorizat în societatea românească?

1. foarte mică măsură
2. mică măsură
3. nu știu/ nu pot aprecia
4. mare măsură
5. forte mare măsură

3. Vă rugăm să evaluați importanța voluntariatului în dezvoltarea comunității în general:

1. foarte scăzută
2. scăzută
3. nu știu/ nu pot aprecia
4. mare
5. foarte mare

II. Evaluarea activității de voluntariat

4. Selectați activitățile în care elevii-voluntari pot fi implicați:

a) activități pentru protejarea mediului înconjurător (ex., plantare de flori, pomi);
b) activități de curățenie/ igienizare (a unor locuri/ spații publice);
c) activități culturale;
d) activități educative (educație nonformală – educație sanitară, rutieră, de responsabilitate socială etc.);
e) activități de colectare donații (ex., cadouri, jucării, cărți);
f) activități de sortare a donațiilor,
g) activități de distribuție a donațiilor sau a unor materiale promoționale (ex., pliante, broșuri);
h) activități editoriale (de exemplu, elaborarea de anunțuri, de materiale în reviste școlare/ comunitare etc.);
i) activități de promovare;
j) activități de ajutorare (a persoanelor vârstnice, de exemplu);
k) activități sociale (dedicate persoanelor vulnerabile din punct de vedere socio-economic);
l) activități dedicate dezvoltării democrației participative (ex., formarea unor abilități prin participare la elaborarea și adoptarea unor decizii);
m) activități care contribuie la orientarea școlară și profesională;
Altele:
 

Dacă doriți să menționați o altă activitate, în afara celor predefinite mai jos, bifați "Altele" și scrieți activitatea corespunzătoare în spațiul alăturat.

5. Chiar dacă toate activitățile sunt importante, realizați un clasament al primelor 4 activități care pot contribui la dezvoltarea comunitară, după importanța/ contribuția alocată (locul 1 (sus) – cea mai mare contribuție, locul 4 (jos) – contribuție relativ mare):

a) activități pentru protejarea mediului înconjurător (ex., plantare de flori, pomi);
b) activități de curățenie/ igienizare (a unor locuri/ spații publice);
c) activități culturale;
d) activități educative (educație nonformală – educație sanitară, rutieră, de responsabilitate socială etc.);
e) activități de colectare donații (cadouri, jucării, cărți);
f) activități de sortare a donațiilor;
g) activități de distribuție a donațiilor sau a unor materiale promoționale (ex., pliante, broșuri);
h) activități editoriale (de exemplu, elaborarea de anunțuri, de materiale în reviste școlare/ comunitare etc.);
i) activități de promovare;
j) activități de ajutorare (a persoanelor vârstnice, de exemplu);
k) activități sociale (dedicate persoanelor vulnerabile din punct de vedere socio-economic);
l) activități dedicate dezvoltării democrației participative (ex., formarea unor abilități prin participare la elaborarea și adoptarea unor decizii);
m) activități care contribuie la orientarea școlară și profesională;

Potrivit Cererii de finanțare aferente proiectului EduClub- perspective moderne în abordarea educației, va fi constituită o rețea de voluntari care va fi implicată în următoarele campanii/ evenimente:

  1. Campanii de promovare a lecturii (promovarea campaniei, motivarea cetatenilor sa doneze carti, vor convinge bunicii sa participe la sezatorile din campanie, vor lectura public diverse carti etc.);

 

  1. Campanii de ecologizare (se vor organiza pentru materialele necesare  - saci, manusi, vor contribui la identificarea spatiilor necesare a fi curatate etc.);

 

  1. Campanie de responsabilitate sociala Tu ești Moș Crăciun (vor promova campania, vor derula ateliere cu alti copii saraci pentru a colecta dorintele dor sub forma de scrisori, vor centraliza dorintele, vor identifica oameni inimosi care sa doneze, vor organiza evenimentul de oferire a cadourilor etc.);

 

  1. Eveniment tip seară interculturală (prezentari a traditiilor si obiceiurilor pentru monoritatile etnice identificate pe plan local, vor prezenta dansuri, vor pregati mancaruri specifice, vor invita comunitatea la evenimentul intercultural etc.);

 

  1. Campanii de jurnalism (ateliere de jurnalism, revista comunității etc.);

 

  1. Înfințarea și asigurarea funcționalității pentru 3 Magazine sociale (amenajarea managizelor sociale, aranjarea, sortarea si distributia hainelor, jucariilor etc catre oamenii nevoiasi, dar si in identificarea cazurilor ce au nevoie de sprijin etc.);

6. În ce măsură dezvoltarea unei comunitți înseamnă:

  1 2 3 4 5
a) educație de calitate, cultură de masă prin lectură publică;
1
2
3
4
5
b) comunitate mai frumoasă și mai curată (ecologizare, protecția mediului);
1
2
3
4
5
c) comunitate filantropică – susține oamenii aflați în nevoie;
1
2
3
4
5
d) comunitate care își păstrează tradițiile și obiceiurile (dezvoltare culturală);
1
2
3
4
5
e) comunitate care promovează schimburile între generații, înțelegere și toleranță (relații nonconflictuale, fără stereotipuri și prejudecăți);
1
2
3
4
5
f) comunitate care își promovează realizările (de ex., prin reviste dedicate dezvoltării comunitare);
1
2
3
4
5
 

Se completează pe fiecare linie în parte. Repere de poziționare pe scala de la 1 la 5:

1 2 3 4 5
foarte mică măsură mică măsură nu știu/ nu pot aprecia mare măsură foarte mare măsură 

 

 

7. În opinia dvs., activitatea voluntarilor în cadrul acțiunilor/ campaniilor prezentate pot susține dezvoltarea comunității?

  Da Nu sunt sigur Nu
a) campanii de promovare a lecturii
Da
Nu sunt sigur
Nu
b) campanii de ecologizare/ igienizare
Da
Nu sunt sigur
Nu
c) campanie de responsabilitate sociala Tu ești Moș Crăciun
Da
Nu sunt sigur
Nu
d) eveniment tip Seară interculturală
Da
Nu sunt sigur
Nu
e) campanii de jurnalism
Da
Nu sunt sigur
Nu
f) înfințarea și asigurarea funcționalității pentru 3 Magazine sociale
Da
Nu sunt sigur
Nu
8. În ce domenii ar putea avea un efect pozitiv fiecare dintre următoarele campanii/ acțiuni?
  social economic cultural educațional interrelațional (cu membrii comunității) mediu (ecologie)
a) campanii de promovare a lecturii
b) campanii de ecologizare/ igienizare
c) campanie de responsabilitate sociala Tu ești Moș Crăciun
d) eveniment tip seară interculturală
e) campanii de jurnalism
f) înfințarea și asigurarea funcționalității pentru 3 Magazine sociale
 

Bifați cu X unul sau mai multe domenii pe fiecare linie în parte, în funcție de complexitatea fiecărei campanii/ acțiuni.

9. Selectați cel puțin o campanie/ acțiune care credeți că ar putea fi susținută de dvs./ de organizația pe care o reprezentați.

a) campanii de promovare a lecturii
b) campanii de ecologizare/ igienizare
c) campanie de responsabilitate sociala Tu ești Moș Crăciun
d) eveniment tip seară interculturală
e) campanii de jurnalism
f) înfințarea și asigurarea funcționalității pentru 3 Magazine sociale
 

Precizări:

(1) Susținerea poate fi personală (dvs.) și/ sau la nivel organizational. Răspunsul dvs. NU IMPLICĂ obligativitatea susținerii efective (formularea este, conform întrebării, “credeți că ar putea fi susținută…”) și trebuie tratat în termeni de probabilitate.

(2) Susținerea nu este neapărat materială (ex., articole de igienizare, donații de cărți, îmbrăcăminte, jucării etc.); ea poate fi reprezentată de simpla participare (ca invitat), de promovarea evenimentului în comunitate/ în cercul relațional etc.

(3) Detaliile aferente fiecărei campanii/ acțiuni se regăsesc după întrebarea nr. 5.

10. Evaluați fiecare campanie/ acțiune selectată anterior – sub aspectul următoarelor criterii:
 

Precizare: pe fiecare linie în parte și pentru fiecare din cele 4 criterii – se acordă câte o notă între 1 și 10, unde 1 – minim; 10 = maxim;

  • Urgență = cât de prioritară/ urgentă este Campania / acțiunea (1 = urgență foarte scăzută; 10 = urgență foarte ridicată);
  • Utilitate  = cât de utilă este Campania / acțiunea (1 = utilitate foarte scăzută; 10 = utilitate foarte ridicată);
  • Relevanța (măsura în care se adresează realmente nevoilor de dezvoltare comunitară): 1 = relevanță foarte scăzută; 10 = relevanță foarte ridicată);
  • Impact (mărimea efectului asupra comunității, potențialul de influențare a membrilor acesteia, a locuitorilor din cartier/ sector – de exemplu): 1 = impact foarte scăzut; 10 = impact foarte ridicat.

11. Dacă aveți propuneri de alte activități de voluntariat (în afara celor prezentate până acum), vă rugăm să le menționați, evidențiilor și modalitățile/ resursele prin care dvs./ organizația de apartenență le-ar putea susține.

Dacă nu aveți - lăsați necompletat!

  Activitatea de voluntariat propusă (1): Modalitate și resurse de sprijin alocate (1): Activitatea de voluntariat propusă (2): Modalitate și resurse de sprijin alocate (2): Activitatea de voluntariat propusă (3): Modalitate și resurse de sprijin alocate (3):
Set propuneri și modalități
 

Recomandare: notați o singură activitate de voluntariat, respectiv o singură modalitate/ o singură categorie de resurse dedicate sprijinirii acesteia.

De exemplu, pentru activitatea 1, modalitatea de susținere este participarea ca invitat, iar pentru activitatea 2 modalitatea de susținere este donarea unor jucării - resursele fiind, în acest caz, resurse materiale. Nu toate modalitățile de sprijin implică și resurse aferente.

Rolul celor 2 rubrici (activitate și modalitate de susținere, eventual resurse implicate) este acela de a afla dacă pentru activități noi propuse există și disponibilitate de susținere (indiferent de tipul acesteia).

12. Cât de mulțumit(ă) sunteți de această inițiativă - de analiză a nevoior comunitare care pot fi rezolvate (inclusiv/ și prin) contribuția voluntarilor?

1. foarte nemulțumit
2. nemulțumit
3. indiferent
4. mulțumit
5. foarte mulțumit

13. Dacă aveți propuneri, sugestii și recomandări (soluții care contribuie la dezvoltarea comunității, prin voluntariat), vă rugăm să le notați în spațiile de mai jos:

Dacă nu aveți - lăsați necompletat!

Instrucțiuni finale privind completarea și transmiterea Chestionarului

Înainte de a da click pe butonul TRIMITE, aveți posibilitatea de a vizualiza Chestionarul online și de a modifica opțiunile de răspuns (nu dați BACK, ci rulați pagina). După ce ați apăsat pe TRIMITE, nu mai aveți posibilitatea de revenire asupra datelor completate online.

În cazul în care nu ați completat toate câmpurile (la întrebările setate ca fiind obligatorii, marcate cu *) - Nu veți putea TRIMITE chestionarul! Prin setări specifice, veți fi direcționat către întrebarea/ întrebările pentru care nu a fost furnizat răspunsul complet. În schimb, completarea conformă asigură transmiterea Formularului: după ce ați dat click pe butonul TRIMITE, va fi afișat următorul mesaj de confirmare:

Vă mulțumesc!

Datele au fost înregistrate cu succes, chestionarul dvs. fiind completat integral.