Școala după școală – Modul IV


Total 30, anual 10 sesiuni (multiplu x 3), 130 elevi, « Scoala dupa scoala»

 

Sunt 25 intrebari in acest chestionar.

Data

Ziua - cifră de la 1 (min) la 31 (max).

Luna: Cifre de la 1 (ianuarie) până la 12 (decembrie)
Anul de proiect (2018-2021)
2018
2019
2020
2021
Sesiunea nr..... (workshop cu nr. între 1-10 anual), ]n total 30 sesiuni, 130 elevi, « Scoala dupa scoala» (10 x 3)

Număr chestionar. Nr de la 1 la n, numărul la chestionar trebuie să fie identic cu numărul criterial din Lista participanților la eveniment!

Satisfacție și Nevoi de sprijin

1. Ca rezultat al activităților la care ați participat până acum, vă rugăm să ne spuneți în ce măsură a crescut: 1 – foarte puțin, 2 – puțin, 3 – a rămas la fel, 4 – mult, 5 – foarte mult.
  1 2 3 4 5 Nu răspund
1.1 Interesul de a râmâne și finaliza programul „A II-a șansă”);
1
2
3
4
5
NA
1.2. Conștientizarea importanței educației în dezvoltarea personală (încredere, stimă de sine);
1
2
3
4
5
NA
1.3. Conștientizarea importanței educației în dezvoltarea profesională (a avea o meserie, un serviciu);
1
2
3
4
5
NA

2. În ce măsură credeți că voluntariatul este important în dezvoltarea localității voastre? 1. foarte mică, 2.  mică, 3. medie, 4. mare, 5. foarte mare.

1
2
3
4
5
Nu răspund

3. În ce măsură ați susține acțiunile de voluntariat derulate la nivelul comunei voastre? (vă reamintim că, prin intermediul proiectului, vor fi organizate 10 campanii de voluntariat, unele derulate/ în curs de organizare). 1. foarte mică, 2.  mică, 3. medie, 4. mare, 5. foarte mare.

1
2
3
4
5
Nu răspund

4. Când dorinți ca, prin intermediul proiectului, să aveți organizată (mediată) o întâlnire cu reprezentanțiii:

(se trece cifra 1,2,3,4 sau scrieți text (spațiul punctat) pe fiecare linie în parte, în caseta corespunzătoare): 1. cât mai repede posibil; 2. la finalul anului școlar; 3. după Școala de vară; 4. Nu încă/ Nu m-am decis; text Altă perioadă, și anume ................).

5. Ce informații / nevoi de sprijin așteptați de la aceste instituții/ organizații?

6. În general, cât de mulțumit sunteți de programul la care v-ați înscris? (Școală după Școală)

1 - foarte nemultumit, 2 - nemultumit, 3 - mediu, 4 - multumit, 5 - foarte multumit

1
2
3
4
5
Nu răspund
7. Acordați o notă (de la 1 la 10, ca la școală, 1 – minim, 10 - maxim) acestei sesiuni/ întâlniri.

8. Ați întâmpinat dificultăți pe parcursul programului Școală după școală?
9. Dacă da, cum v-am putea ajuta (în proiect), pentru a media/ facilita situațiile care au generat aceste dificultăți?

10. Ce recomandări aveți pentru o mai bună derulare a activității?

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Educație (clasa sau ultima școală absolvită):
a) fără școală
b) 1-4 clase
c) mai puțin de 8 clase
d) 8 clase
e) mai puțin de 10 clase
f) 10 clase
g) școală profesională/ de ucenici/ maiștii
h) liceu nefinalizat
i) liceu finalizat (bacalaureat)
j) școală posliceală sau colegiu
k) facultate nefinalizată
l) facultate finalizată
m) master finalizat
n) studii postuniversitare sau doctorat - finalizate

Etnie:
Comună/ sat:
Strada:
Nr. stradă

Telefon:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant
Dacă apar modificări de nume, de adrese, suprapuneri etc. - aici se anunță ce trebie corectat pentru ca la importul bazei sa se remedieze problema de referință