Voluntari - Chestionar evaluare initiativa Revista (Atelier Jurnalism)


 

Sunt 19 intrebari in acest chestionar.

Data

Ziua - cifră de la 1 (min) la 31 (max).

Luna: Cifre de la 1 (ianuarie) până la 12 (decembrie)
Anul de proiect (2018-2021)
2018
2019
2020
2021
Nr. sesiune 

Număr chestionar. Nr de la 1 la n, numărul la chestionar trebuie să fie identic cu numărul criterial din Lista participanților la eveniment!

Satisfacție și Nevoi de sprijin

Acordați o notă (1-10) inițiativei de înființare a revistei campaniei de inovare socială din cadrul atelierului de jurnalism

2. Cine ar trebui să susțină această inițiativă? (se încercuiește sau bifează cu X cifra corespunzătoare)

3. În ce măsură este importantă pentru voi acțiunea de inovare socială denumită „Revista campaniei de inovare socială”? (cifre de la 1 la 5)

1. foarte mică; 2. mică; 3. oarecare; 4. mare; 5. foarte mare.   

4. Acordați o notă (1-10) membrilor echipei de proiect care a gestionat înființatra MAGAZINULUI SOCIAL COMUNITAR:

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Educație (clasa sau ultima școală absolvită):
a) fără școală
b) 1-4 clase
c) mai puțin de 8 clase
d) 8 clase
e) mai puțin de 10 clase
f) 10 clase
g) școală profesională/ de ucenici/ maiștii
h) liceu nefinalizat
i) liceu finalizat (bacalaureat)
j) școală posliceală sau colegiu
k) facultate nefinalizată
l) facultate finalizată
m) master finalizat
n) studii postuniversitare sau doctorat - finalizate

Etnie:
Comună/ sat:
Strada:
Nr. stradă

Telefon:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant
Dacă apar modificări de nume, de adrese, suprapuneri etc. - aici se anunță ce trebie corectat pentru ca la importul bazei sa se remedieze problema de referință