Leadership organizational MBA


Bună ziua!

Numele meu este Cătălina Bădoiu și finalizez Programul de MBA Romano-Canadian printr-o lucrare de dizertație pe tema ”Perspective ale leadershipului în administrația publică centrală”.

În acest context academic, vă să mă sprijiniți în completarea chstionarului de mai jos, a cărui durată estimativă de completare este de 20-30 minute. Așa cum veți vedea, nu sunt solicitate date cu caracter personal, rezultatele fiind utilizate strict în scop educațional.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și sprjin!  

   
   

Sunt 13 intrebari in acest chestionar.

I. Date sociodemografice și profil organizațional

V1. Vârsta (în ani împliniți):

G1: Gen:
P1: Poziția ierarhică:
a. execuție
b. conducere
c. nu este cazul (realizez o activitate independentă/ nu am șef, nici subordonați)
Q1: Organizația de apartenență și poziționare față de problematica proiectelor:
  atribuții de management al fondurilor (programe și proiecte) acordare de consultanță (programe și proiecte) atragere de fonduri și implementare (programe și proiecte)
instituție publică
firmă de consultanță
asociație implicată în atragerea de fonduri prin proiecte/ beneficiar independent
E2. Experiența în domeniu proiectelor (în ani împliniți):

 

Pentru mai puțin de 1 an, treceți numărul de luni, cu 0 în față, utilizând ca separator virgula (,).

Câteva exemple: 3 luni = 0,3; 7 luni = 0,7; 11 luni = 0,11.

II. Leadership - cunoaștere și practici

L1. Noțiunea de Leadership trebuie înțeleasă ca fiind (desemnați definiția considerată corectă):

a) persoana sau grupul de persoane care conduce și controlează o organizație la cel mai înalt nivel
b) reprezentant al managementulu implicat în procesele de conducere și control la nivel organizațional
c) persoana sau grupul de persoane prepcupate de viziune, valori și relații împărtășite, capabile de a influența acțiuni și rezultate care pot contribui mai bine la sănătatea și succesul general al organizației
d) procesul prin care munca este făcută prin intermediul altora – bine, la timp şi în limita bugetului

L2. Prin Leadership sunt respectate și promovate următoarele valori:

autoritate
implicare
colaborare
promptitudine
control
colaborare
ierarhie
echipă
motivare
antrenare

L3. Față de atributele unui șef, cele ale unui lider se manifestă:

Semnificația răspunsurilor:

 • în creștere = atributul de referință se maninestă preponderent (este mai des observat) în cazul unui lider, decât în cazul unui șef; (caracteristica este predominantă/ specifică liderilor)
 • la fel = atributul de referință se maninestă oarecum similar (în general este întâlnit în egală măsură) în cazul ambelor categorii - lider și șef;
 • în descreștere = atributul de referință se maninestă în mai mică măsură (este mai rar observat) în cazul unui lider, decât în cazul unui șef; (caracteristica este predominantă/ specifică șefilor)
  In crestere La fel In descrestere
Conduce angajaţii
In crestere
La fel
In descrestere
Inspiră angajații
In crestere
La fel
In descrestere
Caută să înţeleagă
In crestere
La fel
In descrestere
Caută să se facă înțeles
In crestere
La fel
In descrestere
Se bazează pe autoritate
In crestere
La fel
In descrestere
Se bazează pe respect
In crestere
La fel
In descrestere
Spune “Eu”
In crestere
La fel
In descrestere
Spune “Noi”
In crestere
La fel
In descrestere
Inspiră entuziasm
In crestere
La fel
In descrestere
Inspiră frică
In crestere
La fel
In descrestere
Spune ”Începeți”
In crestere
La fel
In descrestere
Spune ”Să începem”
In crestere
La fel
In descrestere
Pune întrebări
In crestere
La fel
In descrestere
Dă ordine
In crestere
La fel
In descrestere
Ştie cum trebuie să arate
In crestere
La fel
In descrestere
Ştie cum se face
In crestere
La fel
In descrestere
Caută lecţiile de învăţat
In crestere
La fel
In descrestere
Caută vina şi vinovații
In crestere
La fel
In descrestere
 

Semnificația răspunsurilor:

 • în creștere = atributul de referință se maninestă preponderent (este mai des observat) în cazul unui lider, decât în cazul unui șef; (caracteristica este predominantă/ specifică liderilor)
 • la fel = atributul de referință se maninestă oarecum similar (în general este întâlnit în egală măsură) în cazul ambelor categorii - lider și șef;
 • în descreștere = atributul de referință se maninestă în mai mică măsură (este mai rar observat) în cazul unui lider, decât în cazul unui șef; (caracteristica este predominantă/ specifică șefilor)

 

L4. În ce măsură credeți că:

Reper pentro o poziționare adecvată pe scală:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
măsură foarte mică/ mică Nehotărât/ nu ştiu măsură mare/ foarte mare
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
practicile de leadership sunt active în cadrul organizației dvs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
viziunea organizației de apartenență reflectă valori specifice leadership-ului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
misiunea organizației este cunoscută de către angajați
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
stabilirea obiectivelor generale se realizează prin implicarea managementului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
îndeplinirea obiectivelor specifice și a indicatorilor se realizează prin acordarea de suport managerial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
angajații sunt sensibili la comportamentul șefilor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
angajații valorizează relația cu angajatorul prin intermediul calității comunicării cu șefii ierarhici
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
managementul conștientizează că performanța depinde calitatea relației cu angajații
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 

Reper pentro o poziționare adecvată pe scală:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
măsură foarte mică/ mică Nehotărât/ nu ştiu măsură mare/ foarte mare

III. Comunicarea organizațională și interinstituțională

c1. Cum apreciați relația de comunicare cu șeful iearahic?

1
2
3
4
5
 1 = foarte proastă; 2 = proastă; 3 = nici bună, nici proastă; 4 = bună; 5 = foarte bună.

IV. Aspecte tehnice, indicatori și rezultate

AT1: Acordați o notă rezultatelor obținute în activitatea organizației dvs. (2022), respectiv: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a) Procedurilor și metodologiilor specifice, utlizate în managementul proiectelor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b) Ratei de absorbție efectivă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c) Nivelului de conştientizare a beneficiarilor cu privire la proiecte cofinanţate de UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d) Performanțelor angajaților
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e) Ratei medii anuală de fluctuație a personalului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 

Precizări privind evaluarea celor 5 rezultate:

Având în vedere faptul că acest chestionar are o adresabilitate eterogenă, pentru a obține un referențial comun, cele 5 rezultate reprezintă o adaptare a unor indicatori de rezultat, măsurarea fiind convertită în note de la 1 la 10. Fiecare din notele furnizate pot fi acordate pe baza unor formule sau date factuale (dacă există această posibilitate) sau intuitiv (dacă nu există statistici care să indice, matematic, valoarea notei ce trebuie acordată).  

 1. Proceduri și metodologii specifice, utilizate în managementul proiectelor = evaluare intuitivă (dacă nu există studii/ analize care au măsurat deja acest indicator).
 2. Rata de absorbție efectivă poate fi estimată pe baza formulei: (Rambursări de la CE / Alocare 2014-2020 UE) x 100. Dacă nu aveți date disponibile, puteți utiliza o altă modalitate de calcul care trebuie să reflecte rezultatele prin comparație cu datele de intrare.
 3. Nivelul de conştientizare a beneficiarilor cu privire la proiecte cofinanţate de UE (%) = evaluare intuitivă (dacă nu există studii/ analize care au măsurat deja acest indicator).

 4. Performanțele angajaților se referă la angajații din toată organizația. Se poate furniza o evaluare intuitivă sau o estimare pe baza punctajului mediu obţinut în urma evaluării personalului angajat.
 5. Rata medie anuală de fluctuație a personalului, se calculează la nivelul organizației și poate fi estimată pentru 2021 astfel: Nr. plecări în 2021/ Nr. mediu de angajați în 2021 * 100. Altfel, puteți furniza o evaluare aproximativă.

 

 

V. Impactul leadership-ului institutional asupra succesului proiectelor

I1. Impactul leadershipului institutional asupra succesului proiectelor a fost unul:

 

 

Reper pentru notare: Note de la 0 la 10: 0 - inexistent; 1-4 – redus; 5-6 – nu stiu/ nehotărât, 7-10 – ridicat). Vezi modelul de mai jos:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
inexistent redus nehotărât/ nu ştiu ridicat

I2. În ce măsură rezultatele-cheie ale organizației depind de:

Reper pentru notare: Note de la 0 la 10: 0 - deloc; 1-4 – foarte puțin/ puțin; 5-6 – nu știu/ nehotărât, 7-10 – mult/ foarte mult). Vezi modelul de mai jos:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
deloc foarte puțin/ puțin Nehotărât/ nu ştiu mult/ foarte mult
 

Reper pentru notare: Note de la 0 la 10: 0 - deloc; 1-4 – foarte puțin/ puțin; 5-6 – nu știu/ nehotărât, 7-10 – mult/ foarte mult). Vezi modelul de mai jos:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
deloc foarte puțin/ puțin Nehotărât/ nu ştiu mult/ foarte mult