Voluntari - Chestionar identificare nevoi si resurse (Atelier Jurnalism)


 

Sunt 22 intrebari in acest chestionar.

Data

Ziua - cifră de la 1 (min) la 31 (max).

Luna: Cifre de la 1 (ianuarie) până la 12 (decembrie)
Anul de proiect (2018-2021)
2018
2019
2020
2021
Nr. sesiune 

Număr chestionar. Nr de la 1 la n, numărul la chestionar trebuie să fie identic cu numărul criterial din Lista participanților la eveniment!

Satisfacție și Nevoi de sprijin

1. Apartenență la GT

a. Voluntar, elev (din categoria celor 20 de voluntari elevi) & SDS;
b. Voluntar, adult (din categoria celor 10 voluntari adulți);
c. Persoană din grupul de sprijin (din categoria celor 5 persoane selectate - actori locali);
Nu răspund
2. Acordați o notă (1-10) inițiativei de înființare a revistei campaniei de inovare socială din cadrul atelierului de jurnalism

3. Cum și în ce măsură v-ați putea implica în această inițiativă? (1 – foarte mică; 2 – mică; 3 – oarecare; 4 – mare; 5 – foarte mare; NS – Nu știu/ nu răspund.

  1 2 3 4 5 Nu răspund
a. direct în editarea revistei (aș scrie articole, prezentări, interviuri etc);
1
2
3
4
5
NA
b. în furnizarea de informații (aș susține colectarea de informații, aș recomanda persoane-resursă sau teme)
1
2
3
4
5
NA
c. în promovarea revistei (aș spune și altora despre existența revistei, aș disemnina informația)
1
2
3
4
5
NA
d. în distribuirea/ împărțirea/ difuzarea revistei (în comunitate, în instituții);
1
2
3
4
5
NA
e. în intermedierea/ facilitarea realizării unor interviuri (aș ușura realizarea interviurilor)
1
2
3
4
5
NA
f. în identificarea unor anunțuri/ evenimente care merită promovate în/ prin revistă
1
2
3
4
5
NA
4. Ce resurse sunt disponibile (le puteți accesa, indiferent de locație)?
a. Calcurator (PC)
b. Rețea de internet
c. Imprimantă
d. Consumabile (hârtie, tonner, pix, marker etc.)
e. Reportofon
f. Aparat foto
g. Spațiu adecvat (cu dotări, mobilier etc.)
h. Informații scrise (cărți, reviste), sau orale
5. De ce resurse ați mai avea nevoie?
a. Calcurator (PC)
b. Rețea de internet
c. Imprimantă
d. Consumabile (hârtie, tonner, pix, marker etc.)
e. Reportofon
f. Aparat foto
g. Spațiu adecvat (cu dotări, mobilier etc.)
h. Informații scrise (cărți, reviste), sau orale
6. De unde puteți accesa aceste resurse (fără costuri)?
a. de la Școală
b. de la Primărie
c. de acasă (din familie)
d. de la sediul C.E.R.C./ resurse din proiect
e. de la oamenii cu posibilități materiale
f. de la colegi, prieteni, vecini, cunoscuți
g. de la bibliotecă

7. Din perspectiva nevoilor de informare și îndrumare, de la cine așteptați sprijinul?

a. de la cadrele didactice/ bibliotecar
b. din partea reprezentanților primăriei
c. din partea familiei
d. de la echipa de proiect (CERC)
e. de la oamenii cu care interacționez în elaborarea/ culegerea materialelor
f. de la colegi, prieteni, vecini, cunoscuți
g. de la reprezentanții altor instituții (biserică, dispensar, poliție)

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Educație (clasa sau ultima școală absolvită):
a) fără școală
b) 1-4 clase
c) mai puțin de 8 clase
d) 8 clase
e) mai puțin de 10 clase
f) 10 clase
g) școală profesională/ de ucenici/ maiștii
h) liceu nefinalizat
i) liceu finalizat (bacalaureat)
j) școală posliceală sau colegiu
k) facultate nefinalizată
l) facultate finalizată
m) master finalizat
n) studii postuniversitare sau doctorat - finalizate

Etnie:
Comună/ sat:
Strada:
Nr. stradă

Telefon:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant
Dacă apar modificări de nume, de adrese, suprapuneri etc. - aici se anunță ce trebie corectat pentru ca la importul bazei sa se remedieze problema de referință