Chestionar adresat elevilor, cl. V-X, POCU, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe


În această perioadă, Asociația Atitudini și Alternative, în parteneriat cu unitatea de învățământ din care faceți parte, realizează o analiză de identificare a modalităților de sprijin pentru elevii (clasele V-X) cu cel puțin un părinte plecat în străinătate. Aceasta analiză se derulează în vederea accesării unui proiect, finanțat din fonduri europene, care are ca obiective specifice creșterea participării la învățământ și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii. Având în vedere obiectivele menționate, avem rugămintea să ne sprijiniți în completarea acestui chestionar care se adresează tuturor elevilor, beneficiarii indirecți ai proiectului fiind nu numai elevii, ci și școlile, părinții, instituțiile locale, comunitatea în general.

Vă precizăm că datele solicitate pentru completare sunt sociodemografice (vârstă, sex, educație etc.), nu intră sub incidența datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679) și vor fi utilizate numai în scopul unor prelucrări statistice ulterioare (răspunsuri confidențiale, anonimizate). Calitatea analizei depinde foarte mult de sinceritatea răspunsurilor voastre; numai astfel vom identifica împreună ariile de îmbunătățile, activitățile și acțiunile care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Vă mulțumim!
 

Chestionar de fundamentare a analizei, POCU, Axa prioritară 6, Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Sunt 22 intrebari in acest chestionar.

Dezvoltare și competențe

1. Cât de mult/ puțin contează pentru voi continuarea și finalizarea studiilor?
1. foarte puțin
2. puțin
3. oarecum (nici mult, nici puțin)
4. mult
5. foarte mult

2. În vederea dezvoltării unei cariere, după finalizarea studiilor, care credeţi că sunt competenţele solicitate de angajatori în ziua de azi? (posibilităţi de răspuns multiplu)

1. Comunicare în limba maternă/ oficială
2.Comunicare în limbi străine
3. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
4. Competenţe informatice (PC/ IT)
5. Competenţa de a învăţa să înveți
6. Competenţe sociale şi civice
7. Competenţe antreprenoriale
8. Competenţe de exprimare culturală
 

Precizări vizând competenţele cheie pentru educaţie şi instruire de-a lungul întregii vieţi: Competenţele sunt definite ca un ansamblu de cunostinţe, aptitudini şi atitudini corespunzătoare contextului. Competenţele cheie sunt cele necesare oricărui individ pentru formare şi dezvoltare personală, cetăţenie activă, muncă şi incluziune socială. Cadrul de referinţă - vezi Recomandarea cu privire la competenţele cheie, adoptată de Parlamentul European şi Consilul la 18.12.2008) - descrie cele 8 compeţente cheie.

Nevoi raportare la activități

3. În ce măsură ați avea nevoie de?

1 = foarte mică; 2 = mică, 3 = oarecare; 4 = mare; 5 = foarte mare.

  1 2 3 4 5
a. suport educațional suplimentar și/sau complementar;
1
2
3
4
5
b. activități de dezvoltare a deprinderilor de comunicare și a limbajului;
1
2
3
4
5
c. abilități sociale relaționate cu învățarea
1
2
3
4
5

4. Indiferent dacă aveți/ nu părinți plecați în străinătate, în ce măsură ar fi de folos furnizarea unor servicii/ derularea următoarelor activități:

1 = foarte mică; 2 = mică, 3 = oarecare; 4 = mare; 5 = foarte mare.

  1 2 3 4 5
a. activități de dezvoltare a abilităților emoționale și sociale inter-personale;
1
2
3
4
5
b. activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă ale copiilor;
1
2
3
4
5
c. consiliere socială;
1
2
3
4
5
d. facilitarea comunicării copiilor cu părinții plecați (pentru copiii la care este nevoie);
1
2
3
4
5
e. activități pentru acordare de suport emoțional/ psihologic;
1
2
3
4
5
f. consiliere vocațională (dezvoltarea talentelor/ înclinații, hobby-uri);
1
2
3
4
5
 

Precizare suplimentară: în cadrul proiectului propus, se vizează inclusiv organizarea unor sesiuni de grup și individuale, în funcție de nevoi, în vederea dezvoltării rezilienței copiilor și sprijinirii traversării perioadei de separare de părinți.

5. Acordați o notă de la 1 la 10 rolului activităților recreative și de socializare în creșterea participării la învățământ și reducerea abandonului școlar (repere în notare: 1 – rol foarte scăzut; 5-6 = rol mediu; 10 = rol foarte ridicat):

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a. ateliere și workshop- uri creative
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b. ateliere de dezvoltare a abilităților manuale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c. cercuri de muzică
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6. Ordonați în ordinea priorităților, acțiunile suport pentru stimularea participării la servicii educaționale:

Completați în ordine, de sus în jos, în ordinea priorității/ urgenței acordate (de la cea mai urgentă acțiune la cea mai puțin urgentă).

a. oferire de hrană;
b. asigurarea de rechizite și materiale educative;
c. asigurarea de echipamente și materiale destinate activităților recreative/ sportive;

7. Care este disponibilitatea voastră de a participa la activitățile proiectului, pentru a putea beneficia de acțiunile suport? 

1 = foarte mică; 2 = mică, 3 = oarecare; 4 = mare; 5 = foarte mare.

  1 2 3 4 5
a. suport educațional suplimentar și/sau complementar;
1
2
3
4
5
b. activități de dezvoltare a deprinderilor de comunicare și limbaj;
1
2
3
4
5
c. abilități sociale relaționate cu învățarea;
1
2
3
4
5
d. activități de dezvoltare a abilităților emoționale și sociale inter-personale;
1
2
3
4
5
e. activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă ale copiilor;
1
2
3
4
5
f. consiliere socială;
1
2
3
4
5
g. facilitarea comunicării copiilor cu părinții plecați (pentru copiii la care este nevoie);
1
2
3
4
5
h. activități pentru acordare de suport emoțional/ psihologic;
1
2
3
4
5
i. consiliere vocațională (dezvoltarea talente/ înclinații, hobby-uri);
1
2
3
4
5

8. Indiferent dacă aveți/ nu părinți plecați în străinătate, în ce măsură ar fi de folos facilitarea relației cu acești părinți prin:

1 = foarte mică; 2 = mică, 3 = oarecare; 4 = mare; 5 = foarte mare.

  1 2 3 4 5
a. servicii de educație parentală;
1
2
3
4
5
b. servicii de consigliere socială;
1
2
3
4
5
c. activități de comunicare cu părinții din străinătate, în vederea informării acestora;
1
2
3
4
5
 

Aspectele vizate în comunicarea cu părinții, realizată de experți implicați în proiect: informații privind evoluția copiilor – de exemplu, situația generală a copilului, situația școlară, aspecte de natură medicală etc. - prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță (telefonic, prin intermediul rețelelor de socializare, aplicațiilor de mesagerie privată, pe email etc. în funcție de situație).

9. În contextul dezvoltării unor parteneriate, în cadrul unor structuri comunitare consultative, cine ar trebui să susțină această inițiativă?

Completați în ordine, de sus în jos, în ordinea importanței acordate.

a. alte școli/ licee din regiune/ județ
b. Inspectoratul școlar
c. Consiliul Județean
d. Primăria
e. DGASPC (asistență socială)
f. ONG (regiune/ județ) - asociații/ organizații neguvernamentale
g. Asociațiile de părinți
h. comunitatea, în general
10. Acordați o notă (între 1-10) inițierii unei campanii de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară.

11. Ce recomandări aveți pentru o implementare adecvată a proiectului la care face referire acest chestionar?

Date sociodemografice

A. Nume, prenume (completare în caseta de jos, cu diacritice).
B. Vârsta (în ani împliniți)

C. Gen:
D. Etnie:
E. Localitatea (de domiciliu):
F. Județ:

G. Școala/ Liceu:

Se notează denumirea școlii/ liceului în care învățați.

H. Clasa:
V-a
VI-a
VII-a
VIII-a
IX-a
X-a

I. Cel puțin unul dintre părinți este plecat din țară de cel puțin 6 luni?

a. Da
b. Nu

J. Telefon:

Vă rugăm să notați, mai jos, numărul de telefon mobil - dacă nu aveți, treceți, vă rog, telefonul părinților/ altor persoane care locuiesc cu dvs.

Dacă nimeni nu are telefon mobil, treceți un număr de telefon fix (la care răspunde cineva din familie).

K. E-mail:

Vă rugăm să notați, mai jos, adresa de e-mail. Dacă nu aveți adresă de e-mail, treceți adresa unei persoane cu care locuiți (părinți, frați). Dacă nici aceștia nu au, notați mențiunea "Nu am".