A II-a șansă - A1 - Modul 4 DESCHIS anul 2 de proiect se incepe cu sesiunea nr 9 (ID 612672)


Sesiuna nr. 1: 14 septembrie 2018.

Total 18, anual 6 sesiuni pentru 70 tineri si adulti  A doua șansă (multiplu x 3)

 

Sunt 24 intrebari in acest chestionar.

Data

Ziua - cifră de la 1 (min) la 31 (max).

Luna: Cifre de la 1 (ianuarie) până la 12 (decembrie)
Anul de proiect (2018-2021)
2018
2019
2020
2021
Nr. sesiune - se începe cu sesiunea nr. 5, pentru primele 4 au fost deja exportate datele!!!

Număr chestionar. Nr de la 1 la n, numărul la chestionar trebuie să fie identic cu numărul criterial din Lista participanților la eveniment!

Satisfacție și Nevoi de sprijin

1. Ca rezultat al activităților la care ați participat până acum, vă rugăm să ne spuneți în ce măsură a crescut: (1 – foarte puțin; 2 – puțin; 3 – a rămas la fel; 4 – mult; 5 – foarte mult).

2. Când dorinți ca, prin intermediul proiectului, să aveți organizată (mediată) o întâlnire cu reprezentanțiii:

(se trece cifra 1,2,3,4 sau scrieți text (spațiul punctat) pe fiecare linie în parte, în caseta corespunzătoare): 1. cât mai repede posibil; 2. la finalul anului școlar; 3. după finalizarea programului A II-a Șansă; 4. Nu încă/ Nu m-am decis; text Altă perioadă, și anume .........................).

3. Ce informații / nevoi de sprijin așteptați de la aceste instituții/ organizații?

4. În general, cât de mulțumit sunteți de programul la care v-ați înscris? (A II-a șansă)

1 - foarte nemultumit, 2 - nemultumit, 3 - mediu, 4 - multumit, 5 - foarte multumit

1
2
3
4
5
Nu răspund
5. Acordați o notă (de la 1 la 10, ca la școală, 1 – minim, 10 - maxim) acestei sesiuni/ întâlniri.

6. Ați întâmpinat dificultăți pe parcursul programului A II-a șansă?
7. Dacă da, cum v-am putea ajuta (în proiect), pentru a media/ facilita situațiile care au generat aceste dificultăți?

8. Ce recomandări aveți pentru o mai bună derulare a activității?

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Educație (clasa sau ultima școală absolvită):
a) fără școală
b) 1-4 clase
c) mai puțin de 8 clase
d) 8 clase
e) mai puțin de 10 clase
f) 10 clase
g) școală profesională/ de ucenici/ maiștii
h) liceu nefinalizat
i) liceu finalizat (bacalaureat)
j) școală posliceală sau colegiu
k) facultate nefinalizată
l) facultate finalizată
m) master finalizat
n) studii postuniversitare sau doctorat - finalizate

Ciclul de studii:
a. primar
b. gimnazial
Nu răspund
Etnie:
Comună/ sat:
Strada:
Nr. stradă

Telefon:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant
Dacă apar modificări de nume, de adrese, suprapuneri etc. - aici se anunță ce trebie corectat pentru ca la importul bazei sa se remedieze problema de referință