Voluntari Modul 2


Sesiuna nr. 1: decembrie 2018.

Total 10, 10 acțiuni / campanii de voluntariat (5x 2). Important: Cod chestionar și răspunsurile la întrebările 1 și 2 se completează de către experții implicați în A7, Modul II.

 

Sunt 29 intrebari in acest chestionar.

Data

Ziua - cifră de la 1 (min) la 31 (max).

Luna: Cifre de la 1 (ianuarie) până la 12 (decembrie)
Anul de proiect (2018-2021)
2018
2019
2020
2021
Sesiunea nr..... (workshop cu nr. între 1-6), SEPARAT pt Anul 2 si Anul 3 de proiect. 

Număr chestionar. Nr de la 1 la n, numărul la chestionar trebuie să fie identic cu numărul criterial din Lista participanților la eveniment!

Satisfacție și Nevoi de sprijin

1. Apartenență la GT (Voluntariat)

2. Acțiunea de voluntariat care face obiectul evaluării:

a. campanie de promovare a lecturii la nivelul comunitatii;
b. campanie de ecologizare (parcurile din comuna, primarie, scolile implicate, centru de servicii)
c. campanie de responsabilitate sociala - Craciun
d. campanie de plantare de flori (în Gradina Scolii - Corbii Mari si Grozavesti)
e. Atelier de de jurnalism

3. În general, cât de mulțumit ați fost de acțiunea de voluntariat la care ați participat/ ați contribuit? (1. foarte nemulțumit, 2. nemulțumit, 3. indiferent, 4. mulțumit, 5. foarte mulțumit).

1
2
3
4
5
Nu răspund

4. Credeți că gradul de implicare al dvs. în cadrul acțiunii de voluntariat a fost: (participare/ organizare) - 1. foarte mic, 2. mic, 3. moderat, 4. mare, 5. foarte mare.

 

1
2
3
4
5
Nu răspund

5. Cum / cu ce ați contribuit în cadrul acțiunii de voluntariat (ce ați făcut, concret)?

6. De ce altceva ați mai fi avut nevoie pentru o mai bună derulare a acțiunii de voluntariat?

7. Din partea cui așteptați satisfacerea acestor nevoi?

8. Ați întâmpinat dificultăți pe parcursul activității (voluntariat)?
a. da
b. nu
Nu răspund

9. Dacă da, descrieți pe scurt dificultatea întâmpinată!

10. Cine credeți că v-ar ajuta ca să eliminați, de viitor, dificultățile de tipul celor descrise anterior?

11. Cum v-am putea ajuta (în proiect), pentru a media/ facilita situațiile care au generat dificultățile menționate?

12. Ați putea spune că acțiunea de voluntariat: (pe fiecare linie în parte, se bifează una din cifrele 1-5)
  1 2 3 4 5 Nu răspund
a. A fost utilă (benefică) într-o măsură
1
2
3
4
5
NA
b. Vi se adresează într-o măsură
1
2
3
4
5
NA
c. Șansa de a fi preluată și de alții este
1
2
3
4
5
NA
d. Beneficii pentru comunitate sunt
1
2
3
4
5
NA
e. Comunitatea s-a implicat
1
2
3
4
5
NA

13. Ce recomandări aveți pentru viitoarea acțiune de voluntariat (de tipul celei la care ați participat)?

14. În legătură cu cele prezentate, despre ce altceva ați dori să aflați la următoarele noastre întâlniri?

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Educație (clasa sau ultima școală absolvită):
a) fără școală
b) 1-4 clase
c) mai puțin de 8 clase
d) 8 clase
e) mai puțin de 10 clase
f) 10 clase
g) școală profesională/ de ucenici/ maiștii
h) liceu nefinalizat
i) liceu finalizat (bacalaureat)
j) școală posliceală sau colegiu
k) facultate nefinalizată
l) facultate finalizată
m) master finalizat
n) studii postuniversitare sau doctorat - finalizate

Etnie:
Comună/ sat:
Strada:
Nr. stradă

Telefon:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant
Dacă apar modificări de nume, de adrese, suprapuneri etc. - aici se anunță ce trebie corectat pentru ca la importul bazei sa se remedieze problema de referință