A7 Chestionar online adresat Voluntarilor - evaluare inițiativă Revista (Atelier jurnalism)


 

Sunt 9 intrebari in acest chestionar.

Satisfacție și Nevoi de sprijin

1. Acordați o notă (1-10) inițiativei de înființare a revistei campaniei de inovare socială din cadrul atelierului de jurnalism

2. Cine ar trebui să susțină această inițiativă? (se pune o cifră între 1 și 7, pentru fiecare susținător, în ordinea importanței susținerii):

1 = în primul rând

2 = în al 2-lea rînd

3 = în al 3-lea rând

4 = în al 4-lea rând

5 = în al 5-lea rând

6 = în al 6-lea rând

7 = în al 7-lea rând.

3. În ce măsură este importantă pentru voi acțiunea de inovare socială denumită „Revista campaniei de inovare socială”? (cifre de la 1 la 5)

1. foarte mică; 2. mică; 3. oarecare; 4. mare; 5. foarte mare.   

4. Acordați o notă (1-10) membrilor echipei de proiect care a gestionat înființarea Revistei:

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Etnie:
Comună/ sat:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant