A7 Chestionar Magazin Social SB


Sesiuna nr. 2: martie 2019. Total = 40 sesiuni, 3-4 sesiuni pe lună, organizată pe 2 grupe.

Sunt 17 intrebari in acest chestionar.

Întebări introductive de identificare

Ziua - Nr. între 1 (min) și 31 (max)

Luna:

Nr. între 1 (ianuarie) și 12 (decembrie)

Anul de proiect 2018-2021
2018
2019
2020
2021

Nr. sesiune:

SE INCEPE CU NR. 1.

Număr chestionar. Nr de la 1 la n, numărul la chestionar trebuie să fie identic cu numărul criterial din Lista participanților la eveniment!

Te rugăm să răspunzi cu sinceritate la intrebarile de mai jos, respectând instrucțiunile fiecăreia

1. De unde ați aflat despre Magazinul social înființat în cadrul proiectului? (una sau mai multe variante de răspuns).

a. Din materialele promoționale ale proiectului;
b. De la experții din proiect implicați;
c. De la reprezentanții instituțiilor comunitare;
d. De la vecini/ prieteni/ cunoaștințe;

2. Cât de mult/ puțin v-au plăcut următoarele activități/ practici din cadrul Magazinului social, în care ați fost implicați?

1 = foarte puțin; 2 = puțin; 3 = oarecum; 4 = mult; 5 = foarte mult.

  1 2 3 4 5 Nu răspund
a) sortarea produselor (haine, încălțăminte etc.);
1
2
3
4
5
NA
b) distribuirea/ repartizarea produselor;
1
2
3
4
5
NA
c) responsabilizarea beneficiarilor;
1
2
3
4
5
NA
d) promovarea acestei acțiuni de inovare socială;
1
2
3
4
5
NA

3. În ce măsură ați fi dispus(ă) să vă implicați, și pe viitor, în următoarele activități?

1 = foarte mică; 2 = mică; 3 = oarecare; 4 = mare; 5 = foarte mare.

  1 2 3 4 5 Nu răspund
a) sortarea produselor (haine, încălțăminte etc.);
1
2
3
4
5
NA
b) distribuirea/ repartizarea produselor;
1
2
3
4
5
NA
c) responsabilizarea beneficiarilor;
1
2
3
4
5
NA
d) promovarea acestei acțiuni de inovare socială;
1
2
3
4
5
NA

4. Cine credeți că ar mai trebui să sprijine funcționalitatea Magazinului social? (ar mai fi nevoie de...):

a. reprezentanții primăriei;
b. reprezentanții școlii;
c. reprezentanții bisericii;
d. elevii școlilor din comună;
e. familiile defavorizate din comună;
f. oamenii din comunitate, în general;

5. În general, cât de mulțumit sunteți de acțiunea de inovare socială – Magazin social comunitar?

1. foarte nemulțumit
2. nemulțumit
3. indiferent
4. mulțumit
5. foarte mulțumit
Altele: 
Nu răspund

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:

Educație - ultimele studii finalizate, cnf. informațiilor din chestionar.

Etnie:
Comună/ sat:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant
Dacă apar modificări de nume, de adrese, suprapuneri etc. - aici se anunță ce trebie corectat pentru ca la importul bazei sa se remedieze problema de referință