Chestionar - leadership organizațional


Bună ziua!

Numele meu este Cătălina Bădoiu și finalizez Programul de MBA Romano-Canadian printr-o cercetare pe tema ”Perspective ale leadershipului în administrația publică centrală”.

În acest context academic, vă să mă sprijiniți în completarea chestionarului de mai jos, a cărui durată estimativă de completare este de 20-30 minute. Așa cum veți vedea, nu sunt solicitate date cu caracter personal, rezultatele fiind utilizate strict în scop educațional.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și sprjin!  

   

Sunt 14 intrebari in acest chestionar.

I. Date sociodemografice și profil organizațional

V1. Vârsta (în ani împliniți):

G1: Gen:
P1: Poziția ierarhică:
a. execuție
b. conducere
c. nu este cazul (realizez o activitate independentă/ nu am șef, nici subordonați)
Q1: Organizația de apartenență și poziționare față de problematica proiectelor:
  instituție publică firmă de consultanță asociație implicată în atragerea de fonduri prin proiecte/ beneficiar independent
atribuții de management al fondurilor (programe și proiecte) - Instituție publică
acordare de consultanță (programe și proiecte) - Consultanță
atragere de fonduri și implementare (programe și proiecte) - Beneficiar
Nu răspund
 

Recomandări pentru o completare adecvată

(1) bifați una dintre cele 3 opțiuni (atribuții de management al fondurilor (programe și proiecte) - Instituție publică/ acordare de consultanță (programe și proiecte) - Consultanță/ atragere de fonduri și implementare (programe și proiecte) - Beneficiar):

(2) pentru celelalte 2 opțiuni nebifate inițial - lăsați bifate opțiunile Nu răspund.

 

E2. Experiența în domeniu proiectelor (în ani împliniți, dacă experiența este de cel puțin 1 an):

 

Pentru mai puțin de 1 an, treceți numărul de luni, cu 0 în față, utilizând ca separator virgula (,).

Câteva exemple: 3 luni = 0,3; 7 luni = 0,7; 11 luni = 0,11.

II. Leadership - cunoaștere și practici

L1. Noțiunea de Leadership trebuie înțeleasă ca fiind (desemnați definiția considerată corectă):

a) persoana sau grupul de persoane care conduce și controlează o organizație la cel mai înalt nivel
b) reprezentant al managementulu implicat în procesele de conducere și control la nivel organizațional
c) persoana sau grupul de persoane prepcupate de viziune, valori și relații împărtășite, capabile de a influența acțiuni și rezultate care pot contribui mai bine la sănătatea și succesul general al organizației
d) procesul prin care munca este făcută prin intermediul altora – bine, la timp şi în limita bugetului

L2. Prin Leadership sunt respectate și promovate următoarele valori:

autoritate
implicare
colaborare
promptitudine
control
comunicare
ierarhie
echipă
motivare
antrenare

L3. Față de atributele unui șef, cele ale unui lider se manifestă:

Semnificația răspunsurilor:

 • în creștere = atributul de referință se maninestă preponderent (este mai des observat) în cazul unui lider, decât în cazul unui șef; (caracteristica este predominantă/ specifică liderilor)
 • la fel = atributul de referință se maninestă oarecum similar (în general este întâlnit în egală măsură) în cazul ambelor categorii - lider și șef;
 • în descreștere = atributul de referință se maninestă în mai mică măsură (este mai rar observat) în cazul unui lider, decât în cazul unui șef; (caracteristica este predominantă/ specifică șefilor)
  In crestere La fel In descrestere
Conduce angajaţii
In crestere
La fel
In descrestere
Inspiră angajații
In crestere
La fel
In descrestere
Caută să înţeleagă
In crestere
La fel
In descrestere
Caută să se facă înțeles
In crestere
La fel
In descrestere
Se bazează pe autoritate
In crestere
La fel
In descrestere
Se bazează pe respect
In crestere
La fel
In descrestere
Spune “Eu”
In crestere
La fel
In descrestere
Spune “Noi”
In crestere
La fel
In descrestere
Inspiră entuziasm
In crestere
La fel
In descrestere
Inspiră frică
In crestere
La fel
In descrestere
Spune ”Începeți”
In crestere
La fel
In descrestere
Spune ”Să începem”
In crestere
La fel
In descrestere
Pune întrebări
In crestere
La fel
In descrestere
Dă ordine
In crestere
La fel
In descrestere
Ştie cum trebuie să arate
In crestere
La fel
In descrestere
Ştie cum se face
In crestere
La fel
In descrestere
Caută lecţiile de învăţat
In crestere
La fel
In descrestere
Caută vina şi vinovații
In crestere
La fel
In descrestere
 

Semnificația răspunsurilor:

 • în creștere = atributul de referință se maninestă preponderent (este mai des observat) în cazul unui lider, decât în cazul unui șef; (caracteristica este predominantă/ specifică liderilor)
 • la fel = atributul de referință se maninestă oarecum similar (în general este întâlnit în egală măsură) în cazul ambelor categorii - lider și șef;
 • în descreștere = atributul de referință se maninestă în mai mică măsură (este mai rar observat) în cazul unui lider, decât în cazul unui șef; (caracteristica este predominantă/ specifică șefilor)

 

L4. Vă rugăm să vă exprimați nivelul de acord/ dezacord în legătură cu fiecare dintre enunțurile de mai jos:

                                                                                            1 = total dezacord;                         2 = parțial dezacord;                           3 = neutru;                         4 = acord parțial;                         5 = acord total. 

  1 2 3 4 5
practicile de leadership sunt active în cadrul organizației dvs.
1
2
3
4
5
viziunea organizației de apartenență reflectă valori specifice leadership-ului
1
2
3
4
5
misiunea organizației este cunoscută de către angajați
1
2
3
4
5
stabilirea obiectivelor generale se realizează prin implicarea managementului
1
2
3
4
5
îndeplinirea obiectivelor specifice și a indicatorilor se realizează prin acordarea de suport managerial
1
2
3
4
5
angajații sunt sensibili la comportamentul șefilor
1
2
3
4
5
angajații valorizează relația cu angajatorul prin intermediul calității comunicării cu șefii ierarhici
1
2
3
4
5
managementul conștientizează că performanța depinde calitatea relației cu angajații
1
2
3
4
5
                                                                                             1 = total dezacord;                         2 = parțial dezacord;                           3 = neutru;                         4 = acord parțial;                         5 = acord total. 

III. Comunicarea organizațională și interinstituțională

c1. Cum apreciați relația de comunicare cu șeful iearahic?

1
2
3
4
5
 1 = foarte proastă; 2 = proastă; 3 = nici bună, nici proastă; 4 = bună; 5 = foarte bună.

IV. Aspecte tehnice, indicatori și rezultate

AT1: Acordați o notă rezultatelor obținute în activitatea organizației dvs., respectiv: 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a) Procedurilor și metodologiilor specifice, utlizate în managementul proiectelor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b) Ratei de absorbție efectivă
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c) Nivelului de conştientizare a beneficiarilor cu privire la proiecte cofinanţate de UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
d) Performanțelor angajaților
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
e) Ratei medii anuală de fluctuație a personalului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 

Precizări privind evaluarea celor 5 rezultate:

Având în vedere faptul că acest chestionar are o adresabilitate eterogenă, pentru a obține un referențial comun, cele 5 rezultate reprezintă o adaptare a unor indicatori de rezultat, măsurarea fiind convertită în note de la 1 la 10. Fiecare din notele furnizate pot fi acordate pe baza unor formule sau date factuale (dacă există această posibilitate) sau intuitiv (dacă nu există statistici care să indice, matematic, valoarea notei ce trebuie acordată).  

 1. Proceduri și metodologii specifice, utilizate în managementul proiectelor = evaluare intuitivă (dacă nu există studii/ analize care au măsurat deja acest indicator).
 2. Rata de absorbție efectivă poate fi estimată pe baza formulei: (Rambursări de la CE / Alocare 2014-2020 UE) x 100. Dacă nu aveți date disponibile, puteți utiliza o altă modalitate de calcul care trebuie să reflecte rezultatele prin comparație cu datele de intrare.
 3. Nivelul de conştientizare a beneficiarilor cu privire la proiecte cofinanţate de UE = evaluare intuitivă (dacă nu există studii/ analize care au măsurat deja acest indicator).

 4. Performanțele angajaților se referă la angajații din toată organizația. Se poate furniza o evaluare intuitivă sau o estimare pe baza punctajului mediu obţinut în urma evaluării personalului angajat.
 5. Rata medie anuală de fluctuație a personalului, se calculează la nivelul organizației și poate fi estimată pentru 2021 astfel: Nr. plecări în 2021/ Nr. mediu de angajați în 2021 * 100. Altfel, puteți furniza o evaluare aproximativă.

 

 

V. Impactul leadership-ului organizațional asupra succesului proiectelor

I1. Impactul leadershipului organizațional asupra succesului proiectelor a fost unul:

                                                                             1 = foarte scăzut;                         2 = scăzut;                           3 = relativ (nici scăzut, nici ridicat);                         4 = ridicat;                         5 = foarte ridicat. 

  1 2 3 4 5
Nivelul impactului:
1
2
3
4
5

I2. În ce măsură rezultatele-cheie ale organizației depind de:

                                         1 = foarte mică măsură;            2 = mică măsură;              3 = într-o măsură relativă (nici mică, nici mare);            4 = mare măsură;            5 = foarte mare măsură. 

  1 2 3 4 5
1. Stilul de conducere
1
2
3
4
5
2. Calitatea managementului
1
2
3
4
5
3. Comunicarea între angajați (pe orizontală)
1
2
3
4
5
4. Comunicarea cu șeful ierarhic (pe verticală)
1
2
3
4
5
5. Relația cu beneficiarii
1
2
3
4
5
6. Relația cu partenerii și alte părți interesate
1
2
3
4
5
7. Relația cu instituțiile/ autoritățile publice implicate în managementul proiectelor
1
2
3
4
5
8. Performața angajaților
1
2
3
4
5
9. Calitatea managementului operational (ex., reglementări, proceduri, metodologii, instrucțiuni)
1
2
3
4
5
10. Calitatea managementului strategic (ex., viziune, mandate, misiune, valori, obiective generale)
1
2
3
4
5
                                          1 = foarte mică măsură;            2 = mică măsură;              3 = într-o măsură relativă (nici mică, nici mare);            4 = mare măsură;            5 = foarte mare măsură. 

I3. Vă rugăm să menționați:

 • 1-3 recomandări de îmbunătățire a leadership-ului din cadrul instituțiilor publice centrale (din instituția dvs. sau cu care colaborați în domeniul proiectelor, după caz);
 • 1-3 efecte pozitive asupra proiectelor în general, efecte ce ar putea fi obținute pe baza recomandăriilor formulate. 
  recomandare formulată efect pozitiv așteptat
recomandare și efect așteptat 1
recomandare și efect așteptat 2
recomandare și efect așteptat 3
 Precizare: Pentru fiecare recomandare formulată trebuie să corelați efectul corespunzător așteptat.