A7 Chestionar online adresat GT Antreprenoriat - A3


Acest chestionar se completează numai electronic (internet/ calculator/ tabletă/ prin telefon).

Chestionarul trebuie completat numai de către cei înscriși în grupul-țintă Antreprenori. Numai chestionarele care respectă această condiție vor fi validate! Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Sunt 12 intrebari in acest chestionar.

Satisfacție și Nevoi de sprijin

1. Vă rugăm să ne spuneți în ce măsură a crescut nivelul de interes/ conștientizare (după caz) în legătură cu următoarele teme: 1 - deloc, 1 – foarte puțin, 2 – foarte puțin, 3 – a rămas la fel, 4 – mult, 5 – foarte mult 
2. Acordați o notă (de la 1 la 10, ca la școală, 1 – minim, 10 - maxim) sesiunii video (în urma căreia completați acest chestionar).

3. Când dorinți ca, prin intermediul proiectului, să aveți organizată (mediată) o întâlnire cu reprezentanțiii: (dacă nu doriți, nu completați sau încercuiți bifați 4 din tabelul de mai jos).

Se trece cifra 1,2,3,4 sau se scrie text pe fiecare linie în parte, în caseta corespunzătoare): 1. cât mai repede posibil; 2. înainte de elaborarea Planului de afaceri; 3. după finalizarea Planului de afaceri; 4. Nu încă/ Nu m-am decis; text Altă perioadă, și anume .........................).

4. Ce informații / nevoi de sprijin așteptați de la aceste instituții/ organizații?
5. Ați întâmpinat dificultăți în activitățile la care participați, în cadrul acestui proiect?
6. Dacă da, cum credeți că v-am putea ajuta pentru a media/ facilita situațiile care au generat aceste dificultăți?

7. Ce recomandări aveți pentru o mai bună derulare a activității?

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Etnie:
Comună/ sat:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant