Ocupare - calificare după 8 decembrie 2018 incep cu sesiunea 6


 

Sunt 22 intrebari in acest chestionar.

Data

Ziua - cifră de la 1 (min) la 31 (max).

Luna: Cifre de la 1 (ianuarie) până la 12 (decembrie)
Anul de proiect (2018-2021)
2018
2019
2020
2021
Nr. sesiune - se începe cu sesiunea nr. 6 (după 15 dec 2018)

Număr chestionar. Nr de la 1 la n, numărul la chestionar trebuie să fie identic cu numărul criterial din Lista participanților la eveniment!

Satisfacție și Nevoi de sprijin

1. Vă rugăm să ne spuneți în ce măsură a crescut nivelul de interes/ conștientizare (după caz) în legătură cu următoarele teme: 1 - deloc, 1 – foarte puțin, 2 – foarte puțin, 3 – a rămas la fel, 4 – mult, 5 – foarte mult 
2. Acordați o notă (de la 1 la 10, ca la școală, 1 – minim, 10 - maxim) acestei sesiuni/ întâlniri.

3. Când dorinți ca, prin intermediul proiectului, să aveți organizată (mediată) o întâlnire cu reprezentanțiii: (dacă nu doriți, nu completați sau încercuiți bifați 4 din tabelul de mai jos).

Se trece cifra 1,2,3,4 sau se scrie text pe fiecare linie în parte, în caseta corespunzătoare): 1. cât mai repede posibil; 2. la jumătatea programului de calificare; 3. după finalizarea cursului de calificare; 4. Nu încă/ Nu m-am decis; text Altă perioadă, și anume .........................).

4. Ce informații / nevoi de sprijin așteptați de la aceste instituții/ organizații?
5. Ați întâmpinat dificultăți în activitățile la care participați, în cadrul acestui proiect?
6. Dacă da, cum credeți că v-am putea ajuta pentru a media/ facilita situațiile care au generat aceste dificultăți?

7. Ce recomandări aveți pentru o mai bună derulare a activității?

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Educație (clasa sau ultima școală absolvită):
a) fără școală
b) 1-4 clase
c) mai puțin de 8 clase
d) 8 clase
e) mai puțin de 10 clase
f) 10 clase
g) școală profesională/ de ucenici/ maiștii
h) liceu nefinalizat
i) liceu finalizat (bacalaureat)
j) școală posliceală sau colegiu
k) facultate nefinalizată
l) facultate finalizată
m) master finalizat
n) studii postuniversitare sau doctorat - finalizate

Etnie:
Comună/ sat:
Strada:
Nr. stradă

Telefon:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant
Dacă apar modificări de nume, de adrese, suprapuneri etc. - aici se anunță ce trebie corectat pentru ca la importul bazei sa se remedieze problema de referință