Chestionar de identificare a părților interesate


Chestionar de identificare a potențialilor membrii și de evaluare a disponibilității de implicare în acțiunii de inovare socială prin dezvoltarea unui sistem integrat de sprijin educațional în vederea prevenirii abandonului școlar

Bună ziua!

Sunt Victor Bădoiu - facilitator de dezvoltare comunitară - și vă contactez în numele Asociației Atitudini și Alternative, care implementează proiectul „EduClub- perspective moderne în abordarea educaţiei”. Una dintre activitățile proiectului vizează actiuni de inovare sociala prin dezvoltarea unui sistem integrat de sprijin educational in vederea prevenirii abandonului scolar. În cadrul acesteia, etapa a II-a este reprezentată de crearea unei retele sustenabile de sprijin educatonal cu actorii interesati. Din acest motiv, al disponibilității de implicare și/ sau sprijin, vă rugăm să ne răspundeți la chestionarul de mai jos.

Rezultatele consultării (prin intermediul acestui chestionar) vor face obiectul unui raport care un caracter descriptiv-exploratoriu. Datele datele colectate respectă prevederile legale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016). Informațiile colectate sunt anonimizate și utilizate strict în context metodologic și statistic (referințe metodologice, tabele, reprezentări grafice). De altfel, chestionarul nu solicită date (particularizate) despre respondent (nu se solicită nume, prenume, semnătură), ci numai date despre organizația de apartenență (strict sub aspectul identificării acesteia).

Având deplina convingere că opiniile dvs. se vor dovedi valoroase în succesul demersurilor noastre, vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat!

Echipa Asociației Atitudini și Alternative și partenerii:

 • LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI"
 • LICEUL TEORETIC "DECEBAL"
 • SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI BOTEZ"

Sunt 11 intrebari in acest chestionar.

I. Implicare în activități dedicate prevenirii și/ sau reducerii abandonului școlar

1a. Până în prezent, ați fost implicat(ă) direct în activități dedicate prevenirii și/ sau reducerii abandonului școlar?
a) Da
b) Nu

1b. Care a fost ultimul an școlar în care ați fost implicat(ă) direct în activități dedicate prevenirii și/ sau reducerii abandonului școlar?

a) în acest an școlar (2022 - 2023);
b) 2021-2022;
c) 2020-2021;
d) 2019-2020;
e) anterior anului școlar 2019-2020;

1c. Cum anume/ prin ce?

În spațiile de mai jos, desemnați (succint)  1-6 acțiuni în care ați fost implicați direct!

Dacă nu este cazul, lăsați necompletat!

2a. Dacă nu ați fost implicat(ă) direct, ați susținut acțiuni/ activități dedicate prevenirii și/ sau reducerii abandonului școlar?

a) Da
b) Nu

2b. Cum anume/ prin ce?

În spațiile de mai jos, desemnați (succint)  1-6 acțiuni pe care le-ați susținut!

Dacă nu este cazul, lăsați necompletat!

3. Aveți în derulare/ sprijiniți activități de prevenire și reducere a abandonului școlar?

a) Da
b) Nu

II. Demersuri privind identificarea și disponibilitatea de implicare a părților interesate

Potrivit cererii de finanțare, în cadrul subactivității A5.1, etapa a II-a este reprezentată de crearea unei retele sustenabile de sprijin educatonal cu actorii interesati (cadre didactice- atat cele din GT, cat si alti profesori, asociatii de parinti, Consiliul Elevilor, ISMB, DGASPC, ONG-uri, mediul privat, APL, lideri formali si/ sau informali romi etc.). Această etapă presupune inclusiv realizarea unei hărți a persoanelor interesate, precum și o metodologie privind mobilizarea factorilor de interes pentru promovarea reducerii si prevenirii abandonului scolar timpuriu. Pe baza rezultatelor se va realiza ANALIZA (de identificare a potentialilor membri si de evaluare a disponibilitatii de implicare). In urma ANALIZEI vor fi elaborate acorduri de parteneriat in vederea constituirii RETELEI ”INOVARE IN PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR” (IPAS).

4. Pentru fiecare categorie de factori de sprijin vă rugăm să precizați:

 • Denumirea factorului de sprijn (acolo unde este cazul, dacă nu a fost predefinită în chestionar). Dacă ați identificat mai mulți factori de sprijin - din aceeași categorie - îi puteți nota în coloana dedicată, separându-i prin semnul “;”).
 • Modalitățile prin care ele ar putea sprijini activitățile proiectului nostru de prevenire și reducere a abandonului școlar (dacă sunt mai multe modalități de sprijin, le puteți nota în coloana dedicată, separându-le prin semnul “;”).
  Denumirea factorului de sprjin Modalități de sprijin
(1) unitate școlară de pe raza sectorului 3;
(2) structuri asociative ale părinților (arondate unor unități școlare de pe raza sectorului 3);
(3) Consiliul Elevilor (acolo unde activează, în cadrul unor unități școlare de pe raza sectorului 3);
(4) Casa Corpului Didactic;
(5) Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE);
(6) Mediul de afaceri local – firme de pe raza sectorului 3;
(7) Inspectoratul Școlar al sectorului 3;
(8) Primăria sectorului 3;
(9) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;
(10) Asociații și fundații (sectorul neguvernamental);
(11) Mediul academic (universități de pe raza sectorului 3);
(12) alte structuri asociative/ profesionale, interesate de domeniul educației, de prevenirea și combaterea abandonului școlar;
 

Exemple de modalități de sprijin pentru:

 • identificarea nevoilor comunității;
 • derularea unor campanii (lectură publică, Crăciun, seară interculturală, jurnalism, ecologizare);
 • simularea de metode de educație nonformală;
 • realizarea unor schimburi de experiență;
 • implementarea unor planuri de intervenție;
 • susținerea funcționalității Magazinului social;
 • diseminarea și/ sau promovarea de bune practici (susținerea replicabilității);
 • indrumare si suport metodologic, implicare voluntara in furnizarea de expertiza sau elaborarea unor materiale utile in prevenirea si reducerea abandonului scolar;
 • participarea (fizică) la unele activități (evenimente, consultări, ateliere de lucru);
 • participare la consultări online;

5. În tabelul de mai jos precizați dacă cunoașteți și alte organizații (publice, private, neguvernamentale) care credeți că ar putea susține acțiuni/ inițiative din domeniul prevenirii și reducerii abandonului școlar în rândul elevilor:

În spațiile de mai jos, desemnați (succint)  1-6 organizații – inclusiv unități de învățământ!

Dacă Nu puteți indica - lăsați necompletat!

6. Vă rugăm să estimați în ce măsură fiecare categorie - factor de sprijin – ar avea:

 1. Disponibilitate de a fi partener în proiect (de a fi membru în rețeaua IPAS);
 2. Disponibilitate de a fi doar susținător (fără a avea calitatea de membru al rețelei IPAS);
 3. Relevanța în eforturile de prevenire și reducere a abandonului școlar (în ce măsură factorul de sprijin este relevant pentru nevoia de prevenire abandonului școlar, se adresează acestei nevoi);
 4. Beneficii pentru proiect – în ce măsură contribuția lui ar aduce beneficii proiectului (activităților ace4stuia dedicate gestionării fenomenului de abandon școlar),
 5. Măsura influențării – în ce măsură credeți că puteți influența organizația/ persoane din organizație de a ne sprijini (fie ca parteneri, fie doar ca susținători).

Acordați note de la 1 la 10, unde 1 = nivel minim; 10 = nivel maxim.

 

Acordați note de la 1 la 10, unde 1 = nivel minim; 10 = nivel maxim.

Vă rugăm să acordați note pentru fiecare categorie și pentru fiecare din cele 5 criterii (completare pe fiecare linie, integral – 12 x 5 = 60 note). Repere în poziționare pe scală (pentru evaluarea fiecărui criteriu – disponibililate, relevanță, beneficii, măsura influențării):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

foarte mică/ mică

Relativă = nehotărât/ nu ştiu

mare/ foarte mare

 

Important! Estimarea dvs. este doar proiectivă/ orientativă - nicidecum asumativă! Demersul este util pentru că ajută la o prioritizare a eforturilor dedicate atragerii factorilor de sprijin – furnizând o orientare în acest sens.

7. Propuneri, sugestii și recomandări finale:

Dacă aveți propuneri, sugestii și recomandări care ar putea contribui la o gestionare mai bună a fenomenului de abandon școar/ părăsire timpurie a școlii, vă rugăm să le notați în spațiul rezervat de mai jos:

8. Apartenența dvs. la unitatea școlară (norma de bază):

a) LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI"
b) LICEUL TEORETIC "DECEBAL"
c) SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI BOTEZ")
Altele: