CHESTIONAR PRIVIND IDENTIFICAREA NEVOILOR COMUNITARE CE POT FI REZOLVATE PRIN VOLUNTARIAT


Datele cuprinse in acest formular vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin Legea nr. 506/2004. Asociatia Atitudini si Alternative este inregistrata ca operator de date personale.

Sunt 34 intrebari in acest chestionar.

Date administrare sondaj

0. Nr. chestionar (pentru o evidență a completării, validare și asigurarea corespondenței între baza online și datele colectate din teren cu ajutorul chestionarului în format fizic/ pe hârtie).  Se notează de la cifra 1 la cifra corespunzăoare ultimului chestionar. Nu contează ordinea în care sunt introduse chestionarele în bază. Totul este ca fiecare chestionar să aibă un număr unic (să nu se suprapună)

Capital social

intrebarile 1-3
1. Câtă încredere aveţi în posibilităţile instituţiilor/ serviciilor publice locale de a rezolva problemele categoriilor defavorizate?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nu răspund
Încredere (1 – minim; 10 – maxim, note de la 1 la 10).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NA

2. Atunci când aveți de rezolvat o problemă personala de familie, la cine anume apelati sa va sprijinie?

Dacă s-a bifat m) altcineva, cine anume, se va trece la ultima casetă (Altele) și răspunsul în format text! 

a) prieteni/ cunoștințe
b) vecini
c) familie
d) rude
e) colegi de munca (foști sau actuali)
f) șefi/patroni de la locul de munca (fost sau actual)
g) voluntari din cadrul ONG-urilor
h) primărie
i) școală
j) preot
k) asistent social
l) nu apelez la nimeni
m) altcineva, cine anume?
Altele:
2.1. In primul rand: (se selectează una din literele (a-m)
2.2. In al doilea rand: (se selectează una din literele (a-m)
3. În ultimii ani dvs. sau cineva din gospodăria dumneavoastra aţi colaborat cu vecinii/colegii  dvs. pentru a realiza împreună diverse reparaţii sau îmbunătăţiri la nivelul blocului/locuintei şi/sau împrejurimilor.
1. Da
2. Aș colabora dacă este nevoie
3. Am făcut singur reparatiile/imbunatatirile
4. Nu
Nu răspund

Disponibilitate si implicare

intrebarile 4-5

4. În cazul în care mai mulți oameni din localitatea dvs. ar dori să realizeze diverse lucrări de amenajări reparaţii sau îmbunătăţiri la nivelul zonelor comune, dumneavoastra personal, cum  aţi fi dispus să participaţi…. (un singur raspuns pe linie, o cifră între 0 și 4).

  4. Cu siguranţă da 3. Probabil că da 2. Probabil că nu 1. Cu siguranţă nu 0. NS (nu știu)
4.1 aș participa personal prin muncă proprie
4.2 aș alege sa plătesc realizarea acestei activitati

5.a. Gandindu-va la experienta dumneavoastră de viața, vă rugăm să ne spuneți, dumneavoastră personal, in ce masură v-ați implica în rezolvarea următoarelor probleme de la nivelul localitatii Corbii Mari? (Incercuieste un singur raspuns pe fiecare linie.

Pentru item 5.9 se completează aici cifra (0,1,2,3,4,5 sau 99) și denumirea specifică a problemei (format text) la întrebarea următoare.

  0 = deloc 1 = foarte mică măsură 2 = mică măsură 3 = neutru/într-o oarecare măsură 4 = mare măsură 5 = foarte mare măsură 99 – nu e cazul
5.1. Implicare în rezolvarea de probleme ale localităţii în care trăiţi (în general)
5.2. Ajutarea vârstnicilor aflați în dificultate
5.3. Calitatea mediului (poluare ape, aer, spații verzi)
5.4. Curatenia localitatii (salubrizare străzi, igienizare spații clădiri)
5.5. Situația copiilor din familiile cu probleme
5.6. Susținerea familiilor monoparentale/ persoane singure în școli)
5.7. Eliminarea deficiențelor de educație la grupurile defavorizate
5.8. Antrenarea (mobilizarea) cetățenilor în diverse acțiuni de interes local
5.9. Altceva, și anume:
Q5.9. Altceva, și anume:

5.b. în care dintre problemele listate mai sus v-ați implicat / sunteți implicat în prezent (în vederea rezolvării)?

Dacă nu s-a implicat și nici nu se implică în prezent, NU SE BIFEAZĂ NIMIC și se trece la următoarea întrebare.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Discriminare si egalitate de sanse

intrebarea 6

6. În care dintre situațiile listate vă simțiți discriminat/ supus excluziunii sociale, în relație cu / în legătură cu: (1 = da, mă simt discriminat; 2 = nu mă simt discriminat; 3 = nu e cazul) – se SELECTEAZĂ o cifră 1,2 sau 3, pe fiecare linie în parte.

1 = da

2 = nu

3 = NC (nu e cazul); exemplu, cei care nu au un loc de muncă - se va bifa 3 la subîntrebările/ itemii 2,3 sau 4 din Tabel

informare si promovare

intrebarea 7

7. Avand in vedere faptul ca in localitatea dumneavoastra urmeaza sa se implementeze acest proiect, va rugam sa ne spuneti de unde ati vrea sa auziti informatii cu privire la proiect, la modul cum ati putea sa beneficiati dumneavoastra personal si localitatea in general de pe urma acestui proiect? (posibilitate de răspuns multiplu, se bifează 1. – 9.).

Dacă s-a bifat "Altă sursă, și anume", se trece și care anume sursă (format text, ultima opțiune).

1. Școală
2. Primărie
3. Biserică
4. Direct de la specialist/promotorul local implicat in proiect
5. Sedinte la scoala sau primarie cu specialistii implicati in proiect
6. Radio TV
7. Ziare
8. Materiale realizate de proiect (pliant, flyer, brosura, scurte prezentari cu obiectivele proiectului, etc)
9. Alta sursa, care anume
Altele:

7.1. Prima sursă de informare:

În spațiul dedicat se trece una din cifrele 1-9, conform codurilor de la Q7. 

7.2. A doua sursă de informare:

În spațiul dedicat se trece una din cifrele 1-9, conform codurilor de la Q7. 

Voluntariat

intrebarile 8-10
8. Cunoscând ceea ce se intampla in localitate care dintre aspectele de mai jos v-ar determina sa sprijiniti activitatile din cadrul proiectului de bună voie, fără plată? Care ar fi șansele de realizare a acestor activitati în următorii 3 ani? Cât de urgente vi se pare fiecare activitate propusa?

Pentru “disponibilitate”: se trec cifre între 0 şi 10 (10 – disponibilitate maximă; 1 – disponibilitate minimă; 0 = indisponibil).

Pentru “şanse”: (0 – niciodată nu se vor realiza; 1 – şanse foarte mici; 10 /- şanse foarte mari).

Pentru “urgenta”: se trec cifre între 0 şi 10 (10 – foarte urgent; 1 – cel mai puțin urgent; 0 = nu reprezintă deloc o prioritate/ urgență).

Ultima opțiuni de tabel va primi aici notele (pentru fiecare din cele 3 criiterii) și va fi specificată (format text) la întrebarea următoare. 

  disponibilitate șansă urgență
8.1. Promovarea lecturii la nivelul comunității
8.2. Derularea unei campanii de ecologizare și igienizare (parcurile din comuna, instituții locale)
8.3. Oferirea de daruri/ cadouri cu ocazia sărbătorilor (ajutor cu muncă pentru colectare, transport, depozitare)
8.4. Plantare de flori în spații publice (ex., spații de lângă școli)
8.5. Elaborarea și/ sau distribuția unei reviste comunale
8.6. Înființarea unui magazin social destinat susținerii grupurilor defavorizate (cu sprijinul partenerilor din proiect)
8.7. Participarea la sesiuni de mediere, facilitare și dezvoltare comunitară (informare, schimb de idei și soluții, promovarea acestora)
8.8. Încurajarea implicării persoanelor vulnerabile în activităţi civice derulate în cadrul localităţii
8.9. Amenajarea spațiilor destinate dezvoltării unor serviciilor sociale integrate la nivel comunitar
8.10. Altceva, și anume:
8.10. Altceva, și anume:

9. Care dintre aspectele de mai jos credeti ca ar putea sa fie sprijinite in mod voluntar, de buna voie, fara plata de către dvs. (personal) și care de de către alți membri ai familiei dumeanvoastra/ prieteni/colegi?

bifeaza cu X în casetele corespunzătoare.

  personal altcineva
1. Elaborarea si/sau distributia unei reviste comunale
2. Sprijinirea/sustinerea/convingerea persoanelor vulnerabile sa se implice in activitati civice derulate
3. Infiintarea unui magazin social destinat sustinerii grupurilor vulnerabile
4. Amenajarea spațiilor destinate dezvoltării unor serviciilor sociale integrate la nivel comunitar
5. Oferirea de daruri/ cadouri cu ocazia sărbătorilor (ajutor cu muncă pentru colectare, transport, depozitare)
6. Sprijinirea participarii grupurilor vulnerabile la sesiuni de mediere, facilitare și dezvoltare comunitară (informare, schimb de idei și soluții, promovarea acestora)
7. Încurajarea implicării persoanelor vulnerabile în activităţi civice derulate în cadrul localităţii
8. Altceva, și anume:
Q9.8: Altceva, și anume:

10. Vă rugăm să propuneți și alte idei de voluntariat (acțiuni, activități, inițiative) ce ar putea fi derulate în comunitate în viitor:

Perspective

intrebarea 11

11. În următorii trei ani, credeţi că situaţia  ...?

Se trece una din cifre (3,2,1,4 sau 0), pe fiecare linie. O singură cifră pe linie! 

  3. Se va îmbunătăţi 2. Va rămâne la fel 1. Se va înrăutăţi 4. Nu pot aprecia 0. Nu este cazul
a. zonei în care locuiţi
b. comunei, în ansamblu
c. familiei dumeavoastra

Date sociodemografice

intrebarile 1-9
1. Sex:
2. Vârsta (în ani împliniți)

3. Ultima şcoală absolvită (studii finalizate)
1. Fără şcoală
2. Şcoala primară/elementară (4 clase)
3. Şcoala generală (8 clase)
4. Şcoală de ucenici/ profesională/complementară
5. Treapta I de liceu (10 clase)
6. Liceul (12 clase)
7. Şcoala postliceală sau tehnică de maiştri
8. Colegiul (înv. universitar de scurtă durată)
9. Facultatea (înv. universitar de lungă durată)
10. Studii postuniversitare (masterat)
11. Studii postuniversitare (doctorat)
Nu răspund

4. Statut ocupațional:

1. șomer (înregistrat)
2. elev/ student
3. casnică
4. pensionar (inclusiv boală)
5. angajat
6. agricultor/ sezonier (neremunerat)
7. patron
8. fără ocupație
Nu răspund
5. Număr membrii în gospodărie (inclusiv dvs.)

6. Din care copii și tineri (0-17 ani împliniți)

7. Statut marital:
1. căsătorit(ă)
2. concubinaj (relație neoficializată)
3. divorțat(ă)
4. văduv(ă)
5. separat(ă), desparțit(ă) - fără acte
6. necasatorit(ă)
Nu răspund
8. Apartenența etnică:
1. român;
2. rom;
3. altă etnie;
4. nedeclarată
Nu răspund
9. Aţi fi dispus să participaţi şi la alte întâlniri/ discuţii ocazionate de derularea proiectului?
În această casetă vor fi trecute observații adresate celui care gestionează baza de date, sau orice alte comentarii ale respondenților, care nu au fost cuprinse în întrebările predefinite din chestionar.

Numele și prenumele respondentului
Comuna/ Sat
1. Corbii Mari (sat)
2. Grozăvești
3. Moara din Groapă
4. Petrești
5. Podu Corbencii
6. Satu Nou
7. Ungureni
8. Vadu Stanchii

Strada (stradă, alee, intrare)
Nr. (la casă). Poate fi număr sau combinație de litere și cifre.