Voluntari evaluare finala Magazin social


Sesiuna nr. 1: decembrie 2018.

Total 10, 10 acțiuni / campanii de voluntariat (5x 2). Important: Cod chestionar și răspunsurile la întrebările 1 și 2 se completează de către experții implicați în A7, Modul II.

 

Sunt 27 intrebari in acest chestionar.

Data

Ziua - cifră de la 1 (min) la 31 (max).

Luna: Cifre de la 1 (ianuarie) până la 12 (decembrie)
Anul de proiect (2018-2021)
2018
2019
2020
2021
Sesiunea nr..... (workshop cu nr. între 1-6), SEPARAT pt Anul 2 si Anul 3 de proiect. 

Număr chestionar. Nr de la 1 la n, numărul la chestionar trebuie să fie identic cu numărul criterial din Lista participanților la eveniment!

Satisfacție și Nevoi de sprijin

1. Apartenență la GT (Voluntariat)

2. În general, cât de mulțumit ați fost de acțiunea de inovare socială denumită „Magazin social”?

(1. foarte nemulțumit, 2. nemulțumit, 3. indiferent, 4. mulțumit, 5. foarte mulțumit).

1
2
3
4
5
Nu răspund

3. Credeți că gradul de implicare al dvs. în cadrul acțiunii menționate a fost unul: (participare/ organizare)

1. foarte mic, 2. mic, 3. moderat, 4. mare, 5. foarte mare.

 

1
2
3
4
5
Nu răspund

4. Cum / cu ce ați contribuit în cadrul acțiunii “MAGAZIN SOCIAL” (ce ați făcut, concret)?

5. De ce altceva ați mai fi avut nevoie pentru o mai bună derulare a acțiunii comunitare?

6. Din partea cui așteptați satisfacerea acestor nevoi?

7. Ați întâmpinat dificultăți pe parcursul activității (voluntariat)?
a. da
b. nu
Nu răspund

8. Dacă da, descrieți pe scurt dificultatea întâmpinată!

9. Cine credeți că v-ar ajuta ca să eliminați, de viitor, dificultățile de tipul celor descrise anterior?

10. Cum v-am putea ajuta (în proiect), pentru a media/ facilita situațiile care au generat dificultățile menționate?

11. Ați putea spune că acțiunea „Magazin social”:

pe fiecare linie în parte, se bifează una din cifrele 1-5).

  1 2 3 4 5 Nu răspund
a. A fost utilă (benefică) într-o măsură
1
2
3
4
5
NA
b. Vi se adresează într-o măsură:
1
2
3
4
5
NA
c. Beneficii pentru comunitate sunt:
1
2
3
4
5
NA
d. Comunitatea s-a implicat:
1
2
3
4
5
NA

12. Ce așteptări/ recomandări aveți pentru viitoarea acțiune de voluntariat (de tipul celei la care ați participat)?

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Educație (clasa sau ultima școală absolvită):
a) fără școală
b) 1-4 clase
c) mai puțin de 8 clase
d) 8 clase
e) mai puțin de 10 clase
f) 10 clase
g) școală profesională/ de ucenici/ maiștii
h) liceu nefinalizat
i) liceu finalizat (bacalaureat)
j) școală posliceală sau colegiu
k) facultate nefinalizată
l) facultate finalizată
m) master finalizat
n) studii postuniversitare sau doctorat - finalizate

Etnie:
Comună/ sat:
Strada:
Nr. stradă

Telefon:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant
Dacă apar modificări de nume, de adrese, suprapuneri etc. - aici se anunță ce trebie corectat pentru ca la importul bazei sa se remedieze problema de referință