Sorin Test de autoevaluare capacitate de initiere a afacerii


Completarea începe în decembrie 2018, sesiunea nr. 1.

Sunt 15 intrebari in acest chestionar.

Data

Ziua - cifră de la 1 (min) la 31 (max).

Luna: Cifre de la 1 (ianuarie) până la 12 (decembrie)
Anul de proiect (2018-2021)
2018
2019
2020
2021
Sesiunea nr. 

Număr chestionar. Nr de la 1 la n, numărul la chestionar trebuie să fie identic cu numărul criterial din Lista participanților la eveniment!

Satisfacție și Nevoi de sprijin

Raspunsul pentru fiecare intrebare se noteaza pe o scala de la 1 la 5 unde 1 inseamna total dezacord si 5 acord total. Dacă nu a dat notă nu se trece nimic, iar dacă a dat valori intermediare sau cu zecimale, se trece numărul întreg. Exemple: 2,5 se trece 25, iar dacă a dat o notă între 3-5 se trece 4 (3+5 împărțit la 2).

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Educație (ultima școală absolvită):
a) fără școală
b) 1-4 clase
c) mai puțin de 8 clase
d) 8 clase
e) mai puțin de 10 clase
f) 10 clase
g) școală profesională/ de ucenici/ maiștii
h) liceu nefinalizat
i) liceu finalizat (bacalaureat)
j) școală posliceală sau colegiu
k) facultate nefinalizată
l) facultate finalizată
m) master finalizat
n) studii postuniversitare sau doctorat - finalizate

Ocupația actuală:
Profesie/ calificări/ specializări:
Etnie:
Comună/ sat:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant
Dacă apar modificări de nume, de adrese, suprapuneri etc. - aici se anunță ce trebie corectat pentru ca la importul bazei sa se remedieze problema de referință