A7 Chestionar online adresat GT A II-a șansă


Sesiuna nr. 1: 14 septembrie 2018.

Acest chestionar se completează numai electronic (internet/ calculator/ tabletă/ prin telefon).

Chestionarul trebuie completat numai de către cei înscriși în grupul-țintă Antreprenori. Numai chestionarele care respectă această condiție vor fi validate! Vă mulțumim pentru înțelegere!

Vă rugăm să respectați instrucțiunile aferente fiecărei întrebări. După finalizarea completării, apăsați butonul TRIMITE! Vă mulțumim!

 

Sunt 14 intrebari in acest chestionar.

Satisfacție și Nevoi de sprijin

1. Ca rezultat al activităților la care ați participat până acum, vă rugăm să ne spuneți în ce măsură a crescut: (1 – foarte puțin; 2 – puțin; 3 – a rămas la fel; 4 – mult; 5 – foarte mult).

2. Când dorinți ca, prin intermediul proiectului, să aveți organizată (mediată) o întâlnire cu reprezentanțiii:

(se trece cifra 1,2,3,4 sau scrieți text (spațiul punctat) pe fiecare linie în parte, în caseta corespunzătoare): 1. cât mai repede posibil; 2. la finalul anului școlar; 3. după finalizarea programului A II-a Șansă; 4. Nu încă/ Nu m-am decis; text Altă perioadă, și anume .........................).

3. Ce informații / nevoi de sprijin așteptați de la aceste instituții/ organizații?

4. În general, cât de mulțumit sunteți de programul la care v-ați înscris? (A II-a șansă)

1 - foarte nemultumit, 2 - nemultumit, 3 - mediu, 4 - multumit, 5 - foarte multumit

1
2
3
4
5
Nu răspund
5. Acordați o notă (de la 1 la 10, ca la școală, 1 – minim, 10 - maxim) sesiunii video (în urma căreia completați acest chestionar).

 

6. Ați întâmpinat dificultăți pe parcursul programului A II-a șansă?
7. Dacă da, cum v-am putea ajuta (în proiect), pentru a media/ facilita situațiile care au generat aceste dificultăți?

8. Ce recomandări aveți pentru o mai bună derulare a activității?

Date sociodemografice

Vârsta:

Sex:
Ciclul de studii:
a. primar
b. gimnazial
Nu răspund
Etnie:
Comună/ sat:

Aspecte metodologice

Nume, prenume participant